RANČ SILNÁ VŮLE
   
  

 
 
 

 
 
O NÁS A NAŠEM RANČI
 

Historie občanského sdružení Ranch Strong Will se začala psát v roce 2005,
kdy se začal realizovat sen několika obyčejných chlapů, kteří si v dospělosti chtěli splnit
svůj dětský sen.
Všichni jsme už od dětství chtěli chovat koně, jezdit po nekonečných prériích,
toulat se koňmo přírodou či shánět z horských pastvin dobytek.

V roce 2008 jsme tedy registrovali na Ministerstvu vnitra ČR dle zákona „O sdružování občanů“
č. 83/1990 Sb. občanské sdružení, čímž jsme získali právní subjektivitu potřebnou například k
registraci jako subjekt České jezdecké federace.

Našim hlavním cílem jak ostatně vyplývá ze stanov je prioritně:

  • příprava a výcvik koní a jezdců pro sportovní i rekreační ježdění, především se
    zaměřením na westernové ježdění a jezdeckou turistiku
  • etické zacházení s koňmi a vedení členů k dodržování a prosazování etických,
    mravních a estetických pravidel
  • propagace jezdeckého sportu

K dosažení výše uvedených cílů budeme vyvíjet činnost zejména v následující formě:

  • organizování jezdeckého sportu dle pravidel ČJF a WRC
  • provozování jezdeckého sportu v souladu s pravidly ČJF a WRC
  • provozování a rozvoj jezdecké turistiky a dalších volnočasových aktivit s využitím koní